64000 0

سرامیک | خرید سرامیک | قیمت سرامیک نام برندها کارخانه پاسارگاد

نوع نمایش :
62 کالا
سرامیک پاسارگاد طرح نیروانا 50*50 کد 5501 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح نیروانا 50*50 کد 5501

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  نیروانا می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه کرم و سایز 60*60 عرضه شده و برای دیوار فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این سرامیک  در زیباسازی کف فضای مورد ن
20000
سرامیک پاسارگاد طرح نارسیس 50*50 کد 5504 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح نارسیس 50*50 کد 5504

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  نارسیس می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه کرم و سایز 50*50  عرضه شده و برای دیوار فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این سرامیک 
26000
سرامیک بلوط گردویی 60*60 کد 6621 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک بلوط گردویی 60*60 کد 6621

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  بلوط گردویی می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه قهوه ای و سایز 60*60 عرضه شده و برای دیوار فضای موردنظر مورد استفاده قرار

میگیرد.

این http://www.Kh
28000
سرامیک پاسارگاد طرح هلیا 60*60 کد 6629 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح هلیا 60*60 کد 6629

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک   هلیا میباشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه کرم و سایز60*60 عرضه شده و برای کف فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

0
سرامیک پاسارگاد طرح کاملیا 60*60 کد 6632 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح کاملیا 60*60 کد 6632

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک   کاملیا میباشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه کرم و سایز60*60 عرضه شده و برای کف فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار فضای مورد نظر تاثیر بسزا
0
سرامیک پاسارگاد طرح آنتیک قرمز 80*30 کد 3802 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح آنتیک قرمز 80*30 کد 3802

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  آنتیک قرمز میباشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه قرمز و سایز80*30 عرضه شده و برای کف فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار ف
21000
سرامیک پاسارگاد طرح چوکا 50*50  کد 5513 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح چوکا 50*50 کد 5513

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  چوکا می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه کرم و سایز50*50 عرضه شده و برای کف فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

براق بودن این http://khaleghek
20000
سرامیک پاسارگاد طرح راشین تیره 80*30 کد 3803 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح راشین تیره 80*30 کد 3803

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  راشین تیره می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade B با رنگ قهوه ای سایز 80*30 عرضه می شود.طرح چوب برروی این  سرامیک  در زیباتر شدن دکوراسیون  فضا تاثیر بسزایی دارد.
0
سرامیک پاسارگاد طرح کوهرنگ 80*30 کد 3804 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح کوهرنگ 80*30 کد 3804

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  کوهرنگ  می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade C با رنگ کرم-قهوه ای سایز 80*30 عرضه می شود.طرح سنگ برروی این  سرامیک  در زیباتر شدن دکوراسیون فضا تاثیر بسزایی دارد.
20000
سرامیک پاسارگاد طرح ویکتور کرم 80*30 کد 3805 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح ویکتور کرم 80*30 کد 3805

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  ویکتور کرم می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade B با رنگ کرم-قهوه ای سایز 80*30 عرضه می شود.طرح آجرنما برروی این  سرامیک  در زیباتر شدن دکوراسیون  فضا تاثیر بسزایی دارد.
20000
سرامیک پاسارگاد طرح ویکتورخاکستری 80*30 کد 3806 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح ویکتورخاکستری 80*30 کد 3806

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  ویکتورخاکستری می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade B با رنگ طوسی-خاکستری سایز 80*30 عرضه می شود.طرح آجرنما برروی این  سرامیک  در زیباتر شدن دکوراسیون  فضا تاثیر بسزایی دارد.
20000
سرامیک پاسارگاد طرح راش گردویی 80*30 کد 3807 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح راش گردویی 80*30 کد 3807

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  راش گردویی می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade C با رنگ کرم-قهوه ای تیره سایز 80*30 عرضه می شود.طرح چوب برروی این  سرامیک  در زیباتر شدن دکوراسیون  فضا تاثیر بسزایی دارد.
20000
سرامیک پاسارگاد طرح زوما تیره 80*30  کد 3808 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح زوما تیره 80*30 کد 3808

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  زوما تیره می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade C با رنگ کرم-قهوه ای و مشکی تیره سایز 80*30 عرضه می شود.طرح سنگ برروی این  سرامیک  در زیباتر شدن دکوراسیون  فضا تاثیر بسزایی دارد.
20000
سرامیک صنوبر کد 3809 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صنوبر کد 3809

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  صنوبر می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade B با رنگ کرم-قهوه ای تیره سایز 80*30 عرضه می شود.طرح چوب برروی این  سرامیک  در زیباتر شدن دکوراسیون  فضا تاثیر بسزایی دارد.
0
سرامیک پاسارگاد طرح هرسین تیره 90*30 کد 3901 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح هرسین تیره 90*30 کد 3901

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  هرسین تیره می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade B با رنگ کرم-قهوه ای تیره سایز 90*30 عرضه می شود.طرح تراورتن برروی این  سرامیک  در زیباتر شدن دکوراسیون  فضا تاثیر بسزایی دارد.
0
سرامیک پاسارگاد طرح هرسین روشن 90*30 کد 3902 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح هرسین روشن 90*30 کد 3902

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  هرسین روشن می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade B با رنگ کرم-قهوه ای تیره سایز 90*30 عرضه می شود.طرح تراورتن برروی این  سرامیک  در زیباتر شدن دکوراسیون  فضا تاثیر بسزایی دارد.
0
سرامیک پاسارگاد طرح آرسنا 90*30 کد 3903 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح آرسنا 90*30 کد 3903

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  آرسنا می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade B با رنگ کرم-قهوه ای تیره سایز 90*30 عرضه می شود.طرح سنگ برروی این  سرامیک  در زیباتر شدن دکوراسیون  فضا تاثیر بسزایی دارد.
0
سرامیک پاسارگاد طرح نیروانا 90*30 کد 3904 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح نیروانا 90*30 کد 3904

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  نیروانا می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade B با رنگ کرم-قهوه ای و طوسی تیره سایز 90*30 عرضه می شود.طرح سنگ برروی این  سرامیک  در زیباتر شدن دکوراسیون  فضا تاثیر بسزایی دارد.
0
سرامیک پاسارگاد طرح شاینا 90*30 کد 3905 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پاسارگاد طرح شاینا 90*30 کد 3905

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  شاینا می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade C با رنگ کرم-قهوه ای  سایز 90*30 عرضه می شود.طرح سنگ برروی این  سرامیک  در زیباتر شدن دکوراسیون  فضا تاثیر بسزایی دارد.
0
سرامیک لیلیان مات پاسارگاد آباده  سایز 100*40 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک لیلیان مات پاسارگاد آباده سایز 100*40

سرامیک لیلیان مات پاسارگاد سایز 100*40
سرامیک لیلیان مات پاسارگاد سایز 100*40 یکی از گزینه های سرامیک برای استفاده در فضای داخلی ساختمان می باشد.

این سرامیک با کیفیت گرید B عرضه میشود.

سایز این http://www.khale
0
سرامیک لیلیان براق پاسارگاد آباده سایز 100*40 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک لیلیان براق پاسارگاد آباده سایز 100*40

سرامیک لیلیان براق 100*40
یکی از گزینه های سرامیک برای استفاده در فضای داخلی ساختمان سرامیک لیلیان مات 100*40  می باشد

این سرامیک با کیفیت گرید B  پولیش عرضه میشود

سایز این سرامیک
0
سرامیک آلاله براق پاسارگاد آباده سایز 50*50 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک آلاله براق پاسارگاد آباده سایز 50*50

سرامیک آلاله براق پاسارگاد سایز 50*50
سرامیک آلاله براق پاسارگاد سایز 50*50 یکی از گزینه های سرامیک برای استفاده در فضای داخلی ساختمان می باشد.

این سرامیک با کیفیت گرید B عرضه میشود.

سایز این سرامیک 50*50 است که ن
0
سرامیک سکویا پاسارگاد آباده سایز 50*50 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک سکویا پاسارگاد آباده سایز 50*50

سرامیک سکویا سایز 50*50
یکی از گزینه های سرامیک برای استفاده در فضای داخلی ساختمان سرامیک  سکویا سایز 50*50  می باشد

این سرامیک با کیفیت گرید B  پولیش عرضه میشود

سایز این سرامیک
0
سرامیک آی تک پاسارگاد آباده سایز 50*50 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک آی تک پاسارگاد آباده سایز 50*50

سرامیک آی تک سایز 50*50
یکی از گزینه های سرامیک برای استفاده در فضای داخلی ساختمان سرامیک آی تک  سایز 50*50  می باشد

این سرامیک با کیفیت گرید B  پولیش عرضه میشود

سایز این سرامیک 50*5
0
loading

در حال بازیابی ...