64000 0

سرامیک | خرید سرامیک | قیمت سرامیک نام برندها کارخانه صدرا سرام

نوع نمایش :
22 کالا
سرامیک صدراسرام طرح پارانا 60*60  کد 6603 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدراسرام طرح پارانا 60*60 کد 6603

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  پارانا می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه کرم و سایز 60*60 عرضه شده و برای دیوار فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این سرامیک  در ز
0
سرامیک صدرا سرام طرح آرشید 60*60 کد 6604 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدرا سرام طرح آرشید 60*60 کد 6604

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  آرشید می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه سفید-طوسی و سایز 60*60 عرضه شده و برای دیوار فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این سرامیک  در زیباسازی کف فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.
23500
سرامیک صدراسرام طرح آبدیس خاکستری 90*30 کد 3906 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدراسرام طرح آبدیس خاکستری 90*30 کد 3906

یکی از گزینه های  سرامیک   برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک   آبدیس خاکستری می باشد.

این  سرامیک  با کیفیت درجه 3 با رنگ کرم-قهوه ای-خاکستری سایز 90*30 عرضه می شود.

طرح
24500
سرامیک صدراسرام طرح آبتین 90*30 کد 3907 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدراسرام طرح آبتین 90*30 کد 3907

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  آبتین می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه کرم و سایز 90*30 عرضه شده و برای کف فضای موردنظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار فضای
24500
سرامیک صدراسرام طرح روژان 90*30 کد 3908 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدراسرام طرح روژان 90*30 کد 3908

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  روژان می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه کرم و سایز 90*30 عرضه شده و برای کف فضای موردنظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار فضای
24500
سرامیک صدراسرام طرح دیبا 90*30 کد 3909 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدراسرام طرح دیبا 90*30 کد 3909

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  دیبا می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه طوسی و سایز 90*30 عرضه شده و برای دیوار فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار
24500
سرامیک صدراسرام طرح رخشا طوسی 90*30 کد 3910 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدراسرام طرح رخشا طوسی 90*30 کد 3910

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  رخشا می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه کرم و سایز 90*30 عرضه شده و برای کف فضای موردنظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد
24500
سرامیک صدراسرام طرح رخشا لیمویی 90*30 کد 3911 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدراسرام طرح رخشا لیمویی 90*30 کد 3911

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  رخشا می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه کرم و سایز 90*30 عرضه شده و برای کف فضای موردنظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار
24500
سرامیک صدراسرام طرح فارا 90*30 کد 3912 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدراسرام طرح فارا 90*30 کد 3912

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  فارا می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه کرم و سایز 90*30 عرضه شده و برای کف فضای موردنظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

24500
سرامیک صدراسرام طرح موناکو 100*40 کد 4102 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدراسرام طرح موناکو 100*40 کد 4102

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  موناکو می باشد.این  سرامیک  با کیفیت درجه 2 با طیفهای رنگی کرم -قهوه ای سایز 100*40 عرضه می شود.این سرامیک در زیباسازی فضای خانه بخصوص راه پله تاثیر بسزایی دارد.
28600
سرامیک صدراسرام طرح ایفل 100*40 کد 4101 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدراسرام طرح ایفل 100*40 کد 4101

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  ایفل می باشد.این  سرامیک  با کیفیت درجه 2 با طیفهای رنگی کرم -قهوه ای سایز 100*40 عرضه می شود.این سرامیک در زیباسازی فضای خانه بخصوص راه پله تاثیر بسزایی دارد.
27600
سرامیک صدراسرام طرح نوادا روشن 100*40 کد 4103 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدراسرام طرح نوادا روشن 100*40 کد 4103

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  نوادا روشن می باشد.این  سرامیک  با کیفیت درجه 2 با طیفهای رنگی کرم -قهوه ای سایز 100*40 عرضه می شود.این سرامیک در زیباسازی فضای خانه بخصوص راه پله تاثیر بسزایی دارد.
31700
سرامیک آبدیس بژ 90*30 صدراسرام کد 3988 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک آبدیس بژ 90*30 صدراسرام کد 3988

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  آبدیس بژ می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه بژ و سایز 90*30 عرضه شده و برای دیوار فضای موردنظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

براق بودن این http://khaleghekashi.com/?post_type=product&p=3
26000
سرامیک آبدیس خاکستری 80*40 صدیق سرام کد 4822 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک آبدیس خاکستری 80*40 صدیق سرام کد 4822

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  آبدیس خاکستری می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه طوسی و سایز 80*40 عرضه شده و برای کف فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

براق بودن این http:
24000
سرامیک رخشا لیمویی 80*40 صدراسرام کد 4823 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک رخشا لیمویی 80*40 صدراسرام کد 4823

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  رخشا لیمویی می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه لیمویی و سایز 80*40 عرضه شده و برای کف فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

براق بودن این http:
24000
سرامیک آذرخش کرم 80*40 صدراسرام کد 4824 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک آذرخش کرم 80*40 صدراسرام کد 4824

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  آذرخش کرم می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه کرم و سایز 80*40 عرضه شده و برای کف فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

براق بودن این http://kha
24000
سرامیک آلیس 90*30 کد 3998 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک آلیس 90*30 کد 3998

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  آلیس می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه طوسی و سایز 90*30 عرضه شده و برای دیوار فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

براق بودن این http://khaleghekashi.com/?post_type=product&p=3682
26700
سرامیک پنتو 90*30 کد 3999 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک پنتو 90*30 کد 3999

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  پنتو می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه کرم  و سایز 90*30 عرضه شده و برای دیوار فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

براق بودن این http://khaleghekashi.com/?post_type=product&p=3686
26700
سرامیک ویدا 90*30 کد 39001 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک ویدا 90*30 کد 39001

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  ویدا می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه کرم  و سایز 90*30 عرضه شده و برای دیوار فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این سرامیک  در زیباسازی دیوار فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

براق بودن این http://khaleghekashi.com/?post_type=product&p=3690
29200
سرامیک دیبا خاکستری 80*40 صدراسرام کد 4825 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیبا خاکستری 80*40 صدراسرام کد 4825

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  دیبا خاکستری می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه خاکستری و سایز 80*40 عرضه شده و برای دیوار فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این http://www.
25000
سرامیک سورنا استخوانی 80*40 صدراسرام کد 4826 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک سورنا استخوانی 80*40 صدراسرام کد 4826

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  سورنا استخوانی می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه استخوانی و سایز 80*40 عرضه شده و برای دیوار فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این http://w
0
سرامیک سارینا کرم 80*40 کد 4827 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک سارینا کرم 80*40 کد 4827

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  سارینا کرم می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه استخوانی و سایز 80*40 عرضه شده و برای دیوار فضای موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد.

این http://www.K
0
loading

در حال بازیابی ...