64000 0

سرامیک | خرید سرامیک | قیمت سرامیک سایز سرامیک سرامیک 60*30

نوع نمایش :
29 کالا
سرامیک ارغوان طرح دلسا 60*30 کد 3632 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک ارغوان طرح دلسا 60*30 کد 3632

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک دلسا  می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه طوسی و سایز 60*30 عرضه شده و برای دیوار فضای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این سرامیک  در زیبا سازی فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

براق بودن این سرامیک   و همچنین رنگ روشن آن د
0
سرامیک اروند طرح گارنت کرم 60*30 کد 3602 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک اروند طرح گارنت کرم 60*30 کد 3602

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  گارنت کرم می باشد.این  سرامیک  با کیفیت درجه 1 با رنگ کرم سایز 60*30 عرضه می شود.این سرامیک در زیباسازی فضا تاثیر بسزایی دارد.

 
23900
سرامیک اروند طرح گارنت استخوانی 60*30 کد 3603 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک اروند طرح گارنت استخوانی 60*30 کد 3603

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  گارنت کرم می باشد.این  سرامیک  با کیفیت درجه 1 با رنگ کرم سایز 60*30 عرضه می شود.این سرامیک در زیباسازی فضا تاثیر بسزایی دارد.

 
23900
سرامیک دانیتا طرح استار بژ 60*30 کد 3649 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دانیتا طرح استار بژ 60*30 کد 3649

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  استار بژ  می باشد.این

سرامیک  با طیف رنگی مختلف  و سایز 60*30 عرضه شده و برای دیوار فضای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این سرامیک  بیشتر در فضای آشپزخانه یا داخل سالن استفاده می شود.

طرح آجرنما بودن این http://khaleghekashi.com/?post_type=pro
0
سرامیک دانیتا طرح آجری طوسی 60*30 کد 3650 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دانیتا طرح آجری طوسی 60*30 کد 3650

یکی از گزینه های سرامیک   برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  آجری طوسی  می باشد.این

سرامیک  با رنگ طوسی  و سایز 60*30 عرضه شده و برای دیوار فضای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این سرامیک  بیشتر در فضای آشپزخانه یا داخل سالن استفاده می شود.

طرح آجرنما بودن این http://khaleghekashi.com/?post_type=product&
18500
سرامیک دانیتا طرح  آجری قهوه ای 60*30 کد 3651 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دانیتا طرح آجری قهوه ای 60*30 کد 3651

یکی از گزینه های سرامیک   برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  آجری قهوه ای  می باشد.این

سرامیک  با رنگ قهوه ای و سایز 60*30 عرضه شده و برای دیوار فضای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این سرامیک  بیشتر در فضای آشپزخانه یا داخل سالن استفاده می شود.

طرح آجرنما بودن این http://khaleghekashi.com/?post_type=pro
0
سرامیک دانیتا طرح ژابیز 60*30  کد 3669 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دانیتا طرح ژابیز 60*30  کد 3669

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  ژابیز  می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه قهوه ای و سایز 60*30 عرضه شده و برای دیوار فضای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این سرامیک  در زیبا سازی فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

نیمه براق بودن این http://khaleghekashi.com/?post_type=product&
0
سرامیک دانیتا طرح آجری بژ 60*30 کد 3648 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دانیتا طرح آجری بژ 60*30 کد 3648

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  آجری بژ  می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه قهوه ای و سایز 60*30 عرضه شده و برای دیوار فضای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این سرامیک  بیشتر در فضای آشپزخانه یا داخل سالن استفاده می شود.

طرح آجرنما بودن این http://khaleghekashi.com/?post_type=pr
0
سرامیک شیرکوه طرح سزار قهوه ای 60*30 کد 3647 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک شیرکوه طرح سزار قهوه ای 60*30 کد 3647

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک سزار قهوه ای  می باشد.این

سرامیک  با رنگ زمینه طوسی و سایز 60*30 عرضه شده و برای دیوار فضای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این سرامیک  در زیبا سازی فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

براق بودن این http://khaleghekashi.com/?post_type=product&
0
سرامیک صدیق سرام طرح آذین 60*30 کد 3604 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدیق سرام طرح آذین 60*30 کد 3604

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  آذین می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade C با طیفهای رنگی بژ-کرم و قهوه ای سایز 60*30 عرضه می شود.این سرامیک در زیباسازی فضا تاثیر بسزایی دارد.

 
0
سرامیک صدیق سرام طرح گلسار کد 3605 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدیق سرام طرح گلسار کد 3605

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  گلسار می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade C با طیفهای رنگی بژ-کرم و قهوه ای سایز 60*30 عرضه می شود.این سرامیک در زیباسازی فضا تاثیر بسزایی دارد.

 
18600
سرامیک صدیق سرام طرح تراورتینا کد 3606 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدیق سرام طرح تراورتینا کد 3606

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  تراورتینا می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade C با طیفهای رنگی بژ-کرم و قهوه ای سایز 60*30 عرضه می شود.این سرامیک در زیباسازی فضا تاثیر بسزایی دارد.

 
0
سرامیک صدیق سرام طرح سفید ساده کد 3608 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدیق سرام طرح سفید ساده کد 3608

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  سفید ساده می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade C با رنگ سفید سایز 60*30 عرضه می شود.این سرامیک در زیباسازی فضا تاثیر بسزایی دارد.

 
22200
سرامیک صدیق سرام طرح کوهسار 60*30 - Sedigh Kohsar
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدیق سرام طرح کوهسار 60*30

Sedigh Kohsar

سرامیک صدیق سرام طرح کوهسار 60*30
24500
سرامیک صدیق سرام طرح دنا 60*30 - Sedigh Dena
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدیق سرام طرح دنا 60*30

Sedigh Dena

سرامیک صدیق سرام طرح دنا 60*30
24500
سرامیک صدیق سرام طرح تندیس 60*30 - Sedighe Tandis
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدیق سرام طرح تندیس 60*30

Sedighe Tandis

سرامیک صدیق سرام طرح تندیس 60*30
0
سرامیک نیلوفر کد 3629 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک نیلوفر کد 3629

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک نیلوفر می باشد.این سرامیک  با کیفیت درجه 2 و رنگ کرم-قهوه ای و سایز 60*30 عرضه می شود.این سرامیک  در زیباسازی فضا تاثیر بسزایی دارد.

 
17500
سرامیک صدیق سرام طرح مروارید60*30 - Sedigh Morvarid
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدیق سرام طرح مروارید60*30

Sedigh Morvarid

سرامیک صدیق سرام طرح مروارید60*30
24500
سرامیک نیلوفر کرم صدیق سرام سایز 60*30 - Sedighe Nilofar
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک نیلوفر کرم صدیق سرام سایز 60*30

Sedighe Nilofar

سرامیک نیلوفر کرم صدیق سرام سایز 60*30
24500
سرامیک صدیق سرام طرح کاترین سفید 60*30 - Sedigh Katrin
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدیق سرام طرح کاترین سفید 60*30

Sedigh Katrin

سرامیک صدیق سرام طرح کاترین سفید 60*30
26000
سرامیک صدیق سرام طرح رادین 60*30 - Sedigh Radin
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک صدیق سرام طرح رادین 60*30

Sedigh Radin

سرامیک صدیق سرام طرح رادین 60*30
26000
سرامیک راک کرم کد 3612 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک راک کرم کد 3612

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  راک کرم می باشد.این  سرامیک  با کیفیت درجه 1 با طیفهای رنگی مختلف سایز 60*30 عرضه می شود.این سرامیک در زیباسازی فضا تاثیر بسزایی دارد.
12800
سرامیک سفید ساده کد 3607 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک سفید ساده کد 3607

یکی از گزینه های  سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان  سرامیک  سفید ساده می باشد.این  سرامیک  با کیفیت Grade C با رنگ سفید سایز 60*30 عرضه می شود.این سرامیک در زیباسازی فضا تاثیر بسزایی دارد.

 
0
سرامیک کاترین کد 3627 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کاترین کد 3627

یکی از گزینه های سرامیک  برای استفاده در فضای داخل ساختمان سرامیک  کاترین می باشد.این سرامیک  با کیفیت درجه 2 و رنگ سفید و سایز 60*30 عرضه می شود.این سرامیک  در زیباسازی فضا تاثیر بسزایی دارد.

 
20000
loading

در حال بازیابی ...