چینی بهداشتی چینی بهداشتی روشویی

نوع نمایش :
39 کالا
روشویی پارس سرام مدل درسا - Rooshooyi ParsCeram Model Dorsa
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل درسا

Rooshooyi ParsCeram Model Dorsa

یکی از محصولات شرکت پارس سرام  روشویی مدل درسا می باشد.
استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم

آورده است.

محصولات پارس سرام با جذب آب نزدیک به صفر به گواهی اداره استاندارد در میان محصولات سایر برندهای ایرانی همواره

اعتماد ویژه مصرف کنندگ
0
روشویی پارس سرام مدل نسیم - Rooshooyi Parsceram Model Nasim
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل نسیم

Rooshooyi Parsceram Model Nasim

یکی از محصولات شرکت پارس سرام  روشویی مدل نسیم می باشد.
استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم آورده است.
115000
روشویی پارس سرام مدل دیاموند( گوشه) - Rooshooyi ParsCeram Model Diyamond (Goushe)
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل دیاموند( گوشه)

Rooshooyi ParsCeram Model Diyamond (Goushe)

یکی از محصولات شرکت پارس سرام  روشویی مدل دیاموند( گوشه) می باشد.
استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم آورده است.
172000
روشویی نیم پایه پارس سرام مدل سندی - Rooshooyi nim paye Model Sandy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی نیم پایه پارس سرام مدل سندی

Rooshooyi nim paye Model Sandy

یکی از محصولات شرکت پارس سرام  روشویی نیم پایه مدل سندی می باشد.
استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم آورده است.
203000
روشویی پارس سرام مدل طاووس 51 - Rooshooyi Parsceram Model Tavoos 51
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل طاووس 51

Rooshooyi Parsceram Model Tavoos 51

یکی از محصولات شرکت پارس سرام  روشویی نیم پایه مدل طاووس می باشد.
استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم آورده است.
190000
روشویی پارس سرام مدل گلنار - Rooshooyi ParsCeram Model Golnar
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل گلنار

Rooshooyi ParsCeram Model Golnar

یکی از محصولات شرکت پارس سرام  روشویی  مدل گلنار می باشد.
استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم آورده است.
126600
روشویی پارس سرام مدل ترنادو - Rooshooyi Parsceram Model Tornado
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل ترنادو

Rooshooyi Parsceram Model Tornado

یکی از محصولات شرکت پارس سرام  روشویی  مدل ترنادو می باشد.
استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم آورده است.
158400
روشویی پارس سرام مدل آنجل - Rooshooyi Parsceram Model Anjel
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل آنجل

Rooshooyi Parsceram Model Anjel

یکی از محصولات شرکت پارس سرام  روشویی مدل آنجل می باشد.
استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم آورده است.

محصولات پارس سرام با جذب آب نزدیک به صفر به گواهی اداره استاندارد در میان محصولات سایر برندهای ایرانی همواره اعتماد ویژه مصرف کنندگان عزیز را
148000
روشویی پارس سرام مدل بریستول(گوشه) - RooshooYi ParsCeram Model Bristoul gushe
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل بریستول(گوشه)

RooshooYi ParsCeram Model Bristoul gushe

یکی از محصولات شرکت پارس سرام  روشویی مدل بریستول می باشد.
استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم آورده است.

محصولات پارس سرام با جذب آب نزدیک به صفر به گواهی اداره استاندارد در میان محصولات سایر برندهای ایرانی همواره اعتماد ویژه مصرف کنندگان عزیز
126600
روشویی پارس سرام مدل ژینوس - Rooshooyi ParsCeram Model Zhinoos
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل ژینوس

Rooshooyi ParsCeram Model Zhinoos

یکی از محصولات شرکت پارس سرام  روشویی مدل ژینوس می باشد.
استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم آورده است.
162800
روشویی پارس سرام مدل کاترینا - Rooshooyi Parsceram MOdel Katrina
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل کاترینا

Rooshooyi Parsceram MOdel Katrina

یکی از محصولات شرکت پارس سرام  روشویی مدل کاترینا می باشد.
استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم آورده است.
177300
روشویی پارس سرام مدل کردیا - Rooshooyi Parsceram Model Kordia
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل کردیا

Rooshooyi Parsceram Model Kordia

یکی از محصولات شرکت پارس سرام  روشویی مدل کردیا می باشد.
استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم آورده است.
124700
روشویی پارس سرام مدل آتوسا - Rooshooyi Parsceram Model Atoosa
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل آتوسا

Rooshooyi Parsceram Model Atoosa

یکی از محصولات شرکت پارس سرام  روشویی مدل آتوسا می باشد.
استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم آورده است.
136400
روشویی پارس سرام مدل دیاموند - Rooshooyi ParsCeram model Diyamond
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل دیاموند

Rooshooyi ParsCeram model Diyamond

یکی از محصولات شرکت پارس سرام  روشویی مدل دیاموند می باشد.
استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم آورده است.
205800
روشویی پارس سرام مدل خورشید - Rooshooyi Parsceram Model Khorshid
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل خورشید

Rooshooyi Parsceram Model Khorshid

یکی از محصولات شرکت پارس سرام  روشویی مدل خورشید می باشد.
استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم آورده است.
140000
روشویی پارس سرام مدل صدف  - Rooshooyi Parsceram model Sadaf
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل صدف

Rooshooyi Parsceram model Sadaf

یکی از محصولات شرکت پارس سرام روشویی مدل صدف می باشد.
استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم آورده است.
167500
روشویی پارس سرام مدل 51 سانت - Rooshooyi Parsceram Model 55
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل 51 سانت

Rooshooyi Parsceram Model 55

از مدل روشویی هایی که بر روی کابینت هم نصب شده و بدون پایه مورد استفاده قرار میگیرد.
67000
روشویی پارس سرام مدل گلدیس 45 - Rooshooyi Parsceram model Goldis
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل گلدیس 45

Rooshooyi Parsceram model Goldis

روشویی گلدیس از جهت اینکه به صورت مستطیلی می باشد جلوه زیبایی داشته و مورد پسند افراد زیادی قرار گرفته است .
109000
روشویی پارس سرام مدل سحر (گوشه ) - Rooshooyi Parsceram model Sahar Gooshe
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل سحر (گوشه )

Rooshooyi Parsceram model Sahar Gooshe

این طرح مناسب جهت استفاده در فضاهای کوچک می باشد که در گوشه دیوار قرار میگیرد.
115000
سرشور آرایشگاهی پارس سرام مدل مونا - Sarshour ArayeshGahi ParsCeram Model Mona
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرشور آرایشگاهی پارس سرام مدل مونا

Sarshour ArayeshGahi ParsCeram Model Mona

این روشویی مناسب جهت آرایشگاه ها بوده و جهت مصرف بسیار ساده و آسان می باشد.
207000
روشویی پارس سرام مدل نگین - Rooshooyi parsceram model Negin
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پارس سرام مدل نگین

Rooshooyi parsceram model Negin

یکی از محصولات شرکت پارس سرام روشویی مدل نگین می باشد.

استفاده از مواد اولیه درجه یک، فرمولاسیون بی همتا و پخت بالای محصولات چینی ، استحکام و کیفیت بی رقیبی را فراهم آورده است.

محصولات پارس سرام با جذب آب نزدیک به صفر به گواهی اداره استاندارد در میان محصولات سایر برندهای ایرانی همواره اعتماد ویژه مصرف کننده را به خود جلب کرده است.
177000
روشویی مدل هلیا گلسار فارس کد 1211 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی مدل هلیا گلسار فارس کد 1211

روشویی مدل نیم پایه آکوا از شرکت  گلسارفارس     برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچنین به دلیل لعاب بسیار سفید و براقی که دارد، باعث درخشش هر چه بیشتر  فضا و محیط سرویس می شود.
0
روشویی گلسار فارس مدل هلیانتوس کد 1212 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی گلسار فارس مدل هلیانتوس کد 1212

روشویی مدل هلیانتوس  از شرکت  گلسارفارس     برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
138300
روشویی پایه دار گلسار فارس مدل یاس کد 1200 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

روشویی پایه دار گلسار فارس مدل یاس کد 1200

روشویی مدل یاس  از شرکت  گلسارفارس     برای زیبا تر شدن محیط سرویس بهداشتی مناسب می باشد .
همچ
164400
loading

در حال بازیابی ...