0 0
توسط مارک
توسط نوع
برندها

جکوزی برندها home base

نوع نمایش :
12 کالا
جکوزی پنوماتیک   HOME BASE مدل HBJ 3001 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

جکوزی پنوماتیک HOME BASE مدل HBJ 3001

از جکوزی ها بیشتر برای داشتن خاصیت درمانی آن و ریلکسیشن و رفع خستگی  استفاده می کنند.
امروزه در بسیاری از منازل انواع مختلفی از آن ها دیده می شود.
وان ها و جکوزی ها در طرح ها و ابعاد مختلف در بازار به چشم می خورد.
به طوریکه در منازل با فضای کم هم حتی می توان از مزایای آن استفاده کرد.
جکوزی ها معمولا دارای نازل های جت
0
جکوزی HOME BASE مدل HBJ 3002 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

جکوزی HOME BASE مدل HBJ 3002

از جکوزی ها بیشتر برای داشتن خاصیت درمانی آن و ریلکسیشن و رفع خستگی  استفاده می کنند.
امروزه در بسیاری از منازل انواع مختلفی از آن ها دیده می شود.
وان ها و جکوزی ها در طرح ها و ابعاد مختلف در بازار به چشم می خورد.
به طوریکه در منازل با فضای کم هم حتی می توان از مزایای آن استفاده کرد.
0
جکوزی HOME BASE مدل HBJ 3003 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

جکوزی HOME BASE مدل HBJ 3003

از جکوزی ها بیشتر برای داشتن خاصیت درمانی آن و ریلکسیشن و رفع خستگی  استفاده می کنند.
امروزه در بسیاری از منازل انواع مختلفی از آن ها دیده می شود.
وان ها و جکوزی ها در طرح ها و ابعاد مختلف در بازار به چشم می خورد.
به طوریکه در منازل با فضای کم هم حتی می توان از مزایای آن استفاده کرد.
0
جکوزی HOME BASE مدل HBJ 3007 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

جکوزی HOME BASE مدل HBJ 3007

از جکوزی ها بیشتر برای داشتن خاصیت درمانی آن و ریلکسیشن و رفع خستگی  استفاده می کنند.
امروزه در بسیاری از منازل انواع مختلفی از آن ها دیده می شود.
وان ها و جکوزی ها در طرح ها و ابعاد مختلف در بازار به چشم می خورد.
به طوریکه در منازل با فضای کم هم حتی می توان از مزایای آن استفاده کرد.
0
جکوزی HOME BASE مدل HBJ 3080 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

جکوزی HOME BASE مدل HBJ 3080

از جکوزی ها بیشتر برای داشتن خاصیت درمانی آن و ریلکسیشن و رفع خستگی  استفاده می کنند.
امروزه در بسیاری از منازل انواع مختلفی از آن ها دیده می شود.
وان ها و جکوزی ها در طرح ها و ابعاد مختلف در بازار به چشم می خورد.
به طوریکه در منازل با فضای کم هم حتی می توان از مزایای آن استفاده کرد.
0
وان جکوزی HOME BASE مدل HBJ 3082 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

وان جکوزی HOME BASE مدل HBJ 3082

از جکوزی ها بیشتر برای داشتن خاصیت درمانی آن و ریلکسیشن و رفع خستگی  استفاده می کنند.
امروزه در بسیاری از منازل انواع مختلفی از آن ها دیده می شود.
وان ها و جکوزی ها در طرح ها و ابعاد مختلف در بازار به چشم می خورد.
به طوریکه در منازل با فضای کم هم حتی می توان از مزایای آن استفاده کرد.
0
جکوزی کنج HOME BASE مدل HBJ 3083 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

جکوزی کنج HOME BASE مدل HBJ 3083

از جکوزی ها بیشتر برای داشتن خاصیت درمانی آن و ریلکسیشن و رفع خستگی  استفاده می کنند.
امروزه در بسیاری از منازل انواع مختلفی از آن ها دیده می شود.
وان ها و جکوزی ها در طرح ها و ابعاد مختلف در بازار به چشم می خورد.
به طوریکه در منازل با فضای کم هم حتی می توان از مزایای آن استفاده کرد.
0
جکوزی HOME BASE مدل HBJ 9010 (با طول 170) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

جکوزی HOME BASE مدل HBJ 9010 (با طول 170)

از جکوزی ها بیشتر برای داشتن خاصیت درمانی آن و ریلکسیشن و رفع خستگی  استفاده می کنند.
امروزه در بسیاری از منازل انواع مختلفی از آن ها دیده می شود.
وان ها و جکوزی ها در طرح ها و ابعاد مختلف در بازار به چشم می خورد.
به طوریکه در منازل با فضای کم هم حتی می توان از مزایای آن استفاده کرد.
0
وان جکوزی HOME BASE مدل HBJ 9011 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

وان جکوزی HOME BASE مدل HBJ 9011

از جکوزی ها بیشتر برای داشتن خاصیت درمانی آن و ریلکسیشن و رفع خستگی  استفاده می کنند.
امروزه در بسیاری از منازل انواع مختلفی از آن ها دیده می شود.
وان ها و جکوزی ها در طرح ها و ابعاد مختلف در بازار به چشم می خورد.
به طوریکه در منازل با فضای کم هم حتی می توان از مزایای آن استفاده کرد.
0
جکوزی کنج HOME BASE مدل HBJ 9028 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

جکوزی کنج HOME BASE مدل HBJ 9028

از جکوزی ها بیشتر برای داشتن خاصیت درمانی آن و ریلکسیشن و رفع خستگی  استفاده می کنند.
امروزه در بسیاری از منازل انواع مختلفی از آن ها دیده می شود.
وان ها و جکوزی ها در طرح ها و ابعاد مختلف در بازار به چشم می خورد.
به طوریکه در منازل با فضای کم هم حتی می توان از مزایای آن استفاده کرد.
0
جکوزی کنج HOME BASE مدل HBJ 9046 (NEW) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

جکوزی کنج HOME BASE مدل HBJ 9046 (NEW)

از جکوزی ها بیشتر برای داشتن خاصیت درمانی آن و ریلکسیشن و رفع خستگی  استفاده می کنند.
امروزه در بسیاری از منازل انواع مختلفی از آن ها دیده می شود.
وان ها و جکوزی ها در طرح ها و ابعاد مختلف در بازار به چشم می خورد.
به طوریکه در منازل با فضای کم هم حتی می توان از مزایای آن استفاده کرد.
0
جکوزی آکواریومی HOME BASE مدل HBJ 17085 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

جکوزی آکواریومی HOME BASE مدل HBJ 17085

از جکوزی ها بیشتر برای داشتن خاصیت درمانی آن و ریلکسیشن و رفع خستگی  استفاده می کنند.
امروزه در بسیاری از منازل انواع مختلفی از آن ها دیده می شود.
وان ها و جکوزی ها در طرح ها و ابعاد مختلف در بازار به چشم می خورد.
به طوریکه در منازل با فضای کم هم حتی می توان از مزایای آن استفاده کرد.
0
loading

در حال بازیابی ...