1663200 0
لوازم آشپزخانه

لوازم آشپزخانه لوازم آشپزخانه سینک

نوع نمایش :
93 کالا
سینک استیل توکار اخوان کد 1602 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل توکار اخوان کد 1602

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1602 از نوع توکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده که صفحه کابینت برش داده میشود و سینک از بالا بر روی چوب یا

سنگ نصب می
562350
سینک استیل توکار 50*116 اخوان کد 1668 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل توکار 50*116 اخوان کد 1668

549010
سینک استیل توکار 50*80 اخوان کد 1669 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل توکار 50*80 اخوان کد 1669

579255
سینک استیل توکار 50*100 اخوان کد 1670 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل توکار 50*100 اخوان کد 1670

0
سینک استیل روکار 60*80 اخوان کد 1671 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 60*80 اخوان کد 1671

579025
سینک استیل روکار 60*80 اخوان کد 1672 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 60*80 اخوان کد 1672

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.
590065
سینک استیل روکار 60*100 اخوان کد 1673 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 60*100 اخوان کد 1673

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.
634570
سینک استیل توکار 50*120 اخوان کد 1674 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل توکار 50*120 اخوان کد 1674

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1674 از نوع توکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده که صفحه کابینت برش داده میشود و سینک
585810
سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1675 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1675

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1675 از نوع روکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده سینک روکار  با نصب بر روی صفحه کابینت و پیدا بودن بدنه سینک تاثیر بیشتری بر

ظاهر آشپزخ
632615
سینک استیل توکار 50*120 اخوان کد 1676 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل توکار 50*120 اخوان کد 1676

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1676 از نوع توکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده که صفحه کابینت برش داده میشود و سینک
585810
سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1677 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1677

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1677 از نوع روکار م
632730
سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1678 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1678

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1678 از نوع روکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده سینک روکار  با نصب بر روی صفحه کابینت و پیدا بودن بدنه سینک تاثیر بیشتری بر

ظاهر آشپزخ
632730
سینک استیل توکار 50*120 اخوان کد 1679 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل توکار 50*120 اخوان کد 1679

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1679 از نوع توکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده که صفحه کابینت برش داده میشود و سینک از بالا بر روی چوب یا

سنگ نصب میگردد.

کلیه سینک های تولید شده
585810
سینک استیل توکار 50*120 اخوان کد 1680 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل توکار 50*120 اخوان کد 1680

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1680 از نوع توکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده که صفحه کابینت برش داده میشود و سینک
585810
سینک استیل توکار 50*120 اخوان کد 1681 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل توکار 50*120 اخوان کد 1681

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1681 از نوع توکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده که صفحه کابینت برش داده میشود و سینک
585810
سینک استیل توکار 50*120 اخوان کد 1682 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل توکار 50*120 اخوان کد 1682

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1682 از نوع توکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده که صفحه کابینت برش داده میشود و سینک
344310
سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1683 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1683

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1683 از نوع توکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده که صفحه کابینت برش داده میشود و سینک
632730
سینک استیل روکار 60*100 اخوان کد 1684 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 60*100 اخوان کد 1684

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1684 از نوع روکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده سینک روکار  با نصب بر روی صفحه کابینت و پیدا بودن بدنه سینک تاثیر بیشتری بر

ظاهر آشپزخ
311420
سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1685 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1685

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1685 از نوع روکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده سینک روکار  با نصب بر روی صفحه کابینت و پیدا بودن بدنه سینک تاثیر بیشتری بر

ظاهر آشپزخ
356385
سینک استیل روکار 50*120 اخوان کد 1686 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 50*120 اخوان کد 1686

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1686 از نوع روکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده سینک روکار  با نصب بر روی صفحه کابینت و پیدا بودن بدنه سینک تاثیر بیشتری بر

ظاهر آشپزخ
316825
سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1687 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1687

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1687 از نوع روکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده سینک روکار  با نصب بر روی صفحه کابینت و پیدا بودن بدنه سینک تاثیر بیشتری بر

ظاهر آشپزخ
356385
سینک استیل روکار 50*120 اخوان کد 1688 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 50*120 اخوان کد 1688

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1688 از نوع روکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده سینک روکار  با نصب بر روی صفحه کابینت و پیدا بودن بدنه سینک تاثیر بیشتری بر

ظاهر آشپزخ
0
سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1689 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1689

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1689 از نوع روکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده سینک روکار  با نصب بر روی صفحه کابینت و پیدا بودن بدنه سینک تاثیر بیشتری بر

ظاهر آشپزخ
356385
سینک استیل روکار 50*120 اخوان کد 1690 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 50*120 اخوان کد 1690

 

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1690 از نوع روکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده سینک روکار  با نصب بر روی صفحه کابینت و پیدا بودن بدنه سینک تاثیر بیشتری بر

316825
loading

در حال بازیابی ...