1663200 0
لوازم آشپزخانه

لوازم آشپزخانه مارک اخوان

نوع نمایش :
113 کالا
سینک استیل توکار اخوان کد 1602 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل توکار اخوان کد 1602

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1602 از نوع توکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده که صفحه کابینت برش داده میشود و سینک از بالا بر روی چوب یا

سنگ نصب می
562350
گاز رومیزی اخوان مدل G4-HE -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گاز رومیزی اخوان مدل G4-HE

یکی از محصولات شرکت اخوان   گاز رومیزی اخوان مدل G4-HEمی باشد .این  گاز  رومیزی دارای4 شعله و صفحه شیشه ای میباشد .این گاز در قسمت توکار نصب می شود و در ابعاد cm58*50 می باشد. http://www.khaleghek
0
گاز رومیزی اخوان مدل G24-s-HE -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گاز رومیزی اخوان مدل G24-s-HE

یکی از محصولات شرکت اخوان   گاز رومیزی اخوان مدل G24-s-HEمی باشد .این  گاز  رومیزی دارای5 شعله و صفحه شیشه ای میباشد .این گاز در قسمت توکار نصب می شود و در ابعاد cm86*50 می باشد. http://www.khaleg
0
گاز رومیزی اخوان مدل G35-s-HE -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گاز رومیزی اخوان مدل G35-s-HE

یکی از محصولات شرکت اخوان   گاز رومیزی اخوان مدل G35-s-HEمی باشد .این  گاز  رومیزی دارای5 شعله و صفحه شیشه ای میباشد .این گاز در قسمت توکار نصب می شود و در ابعاد cm86*50 می باشد. http://www.khaleg
0
گاز رومیزی اخوان مدلG35-s-HE -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گاز رومیزی اخوان مدلG35-s-HE

0
گاز رومیزی اخوان مدل G72 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گاز رومیزی اخوان مدل G72

یکی از محصولات شرکت اخوان   گاز رومیزی اخوان مدل G72 می باشد .

این  گاز  رومیزی دارای5 شعله و استیل میباشد .

این گاز در قسمت توکار نصب می شود و در ابعاد cm86*50 می باشد. http://www.khaleghek
0
گاز رومیزی اخوان مدلG101 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گاز رومیزی اخوان مدلG101

یکی از محصولات شرکت اخوان   گاز رومیزی اخوان مدل G101 می باشد .

این  گاز  رومیزی دارای4 شعله و استیل -شیشه ای میباشد .

این گاز در قسمت توکار نصب می شود و در ابعاد cm86*50 می باشد. http://www
0
گاز رومیزی اخوان مدل G3-HE -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گاز رومیزی اخوان مدل G3-HE

یکی از محصولات شرکت اخوان   گاز رومیزی اخوان مدل G3-HE می باشد .این  گاز  رومیزی دارای4شعله و شیشه ای میباشد .این گاز در قسمت توکار نصب می شود و در ابعاد cm58*50 می باشد. http://www.khalegheka
0
گاز رومیزی اخوان مدل G24-HE -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گاز رومیزی اخوان مدل G24-HE

یکی از محصولات شرکت اخوان   گاز رومیزی اخوان مدل G24-HE می باشد .این  گاز  رومیزی دارای5 شعله و شیشه ای میباشد .این گاز در قسمت توکار نصب می شود و در ابعاد cm86*50 می باشد. http://www.khaleghe
0
گاز رومیزی اخوان مدل G35-HE -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گاز رومیزی اخوان مدل G35-HE

یکی از محصولات شرکت اخوان   گاز رومیزی اخوان مدل G35-HE می باشد .این  گاز  رومیزی دارای5شعله و شیشه ای میباشد .این گاز در قسمت توکار نصب می شود و در ابعاد cm86*50 می باشد. http://www.khaleghek
0
گاز رومیزی اخوان مدل G58 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گاز رومیزی اخوان مدل G58

یکی از محصولات شرکت اخوان   گاز رومیزی اخوان مدل G58 می باشد .این  گاز  رومیزی دارای5 شعله و صفحه شیشه ای و بدنه  استیل میباشد .این گاز در قسمت توکار نصب می شود و در ابعاد cm68*50 می باشد. htt
0
گاز رومیزی اخوان مدل G97-HE -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گاز رومیزی اخوان مدل G97-HE

یکی از محصولات شرکت اخوان   گاز رومیزی اخوان مدل G97-HE می باشد .این  گاز  رومیزی دارای 3 شعله و شیشه ای میباشد .این گاز در قسمت توکار نصب می شود و در ابعاد cm73*43 می باشد. http://www.khalegh
0
گاز رومیزی اخوان مدل G1-HE -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گاز رومیزی اخوان مدل G1-HE

یکی از محصولات شرکت اخوان   گاز رومیزی اخوان مدل G1-HE می باشد .این  گاز  رومیزی دارای2 شعله و شیشه ای میباشد .این گاز در قسمت توکار نصب می شود و در ابعاد cm35*50 می باشد. http://www.khaleghek
0
گاز رومیزی اخوان مدل G23-HE -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گاز رومیزی اخوان مدل G23-HE

یکی از محصولات شرکت اخوان   گاز رومیزی اخوان مدل G23-HE می باشد .این گاز رومیزی دارای2 شعله و شیشه ای میباشد .این گاز در قسمت توکار نصب می شود و در ابعاد cm35*50 می باشد. http://www.khaleghe
0
گاز رومیزی اخوان مدل G34 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گاز رومیزی اخوان مدل G34

یکی از محصولات شرکت اخوان   گاز رومیزی اخوان مدل G34 می باشد .این گاز رومیزی دارای 4 شعله واستیل میباشد .این گاز در قسمت توکار نصب می شود و در ابعاد cm58*50 می باشد. http://www.khaleghekashi
0
گاز رومیزی اخوان مدل G56-HE -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گاز رومیزی اخوان مدل G56-HE

یکی از محصولات شرکت اخوان   گاز رومیزی اخوان مدل G56-HE می باشد .این گاز رومیزی دارای 5 شعله و استیل میباشد .این گاز در قسمت توکار نصب می شود و درابعاد86*cm50می باشد. http://www.khaleghekash
0
گاز رومیزی اخوان مدل G96-HE -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گاز رومیزی اخوان مدل G96-HE

یکی از محصولات شرکت اخوان   گاز رومیزی اخوان مدل G96-HE می باشد .این گاز رومیزی دارای 5 شعله و شیشه ای میباشد .این گاز در قسمت توکار نصب می شود و در ابعاد cm78*50 می باشد. http://www.khalegh
0
سینک استیل روکار 50*120 اخوان کد 1690 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 50*120 اخوان کد 1690

 

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1690 از نوع روکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده سینک روکار  با نصب بر روی صفحه کابینت و پیدا بودن بدنه سینک تاثیر بیشتری بر

316825
سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1689 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1689

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1689 از نوع روکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده سینک روکار  با نصب بر روی صفحه کابینت و پیدا بودن بدنه سینک تاثیر بیشتری بر

ظاهر آشپزخ
356385
سینک استیل روکار 50*120 اخوان کد 1688 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 50*120 اخوان کد 1688

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1688 از نوع روکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده سینک روکار  با نصب بر روی صفحه کابینت و پیدا بودن بدنه سینک تاثیر بیشتری بر

ظاهر آشپزخ
0
سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1687 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1687

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1687 از نوع روکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده سینک روکار  با نصب بر روی صفحه کابینت و پیدا بودن بدنه سینک تاثیر بیشتری بر

ظاهر آشپزخ
356385
سینک استیل روکار 50*120 اخوان کد 1686 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 50*120 اخوان کد 1686

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1686 از نوع روکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده سینک روکار  با نصب بر روی صفحه کابینت و پیدا بودن بدنه سینک تاثیر بیشتری بر

ظاهر آشپزخ
316825
سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1685 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 60*120 اخوان کد 1685

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1685 از نوع روکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده سینک روکار  با نصب بر روی صفحه کابینت و پیدا بودن بدنه سینک تاثیر بیشتری بر

ظاهر آشپزخ
356385
سینک استیل روکار 60*100 اخوان کد 1684 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سینک استیل روکار 60*100 اخوان کد 1684

اخوان اولین و بزرگترین تولید کننده سینک استیل در خاورمیانه می باشد.

سینک های اخوان به شکل های تو کار، روکار و زیرکار  طراحی شده است.

سینک استیل اخوان کد 1684 از نوع روکار می باشد.

این مدل محصول در نصب به این صورت بوده سینک روکار  با نصب بر روی صفحه کابینت و پیدا بودن بدنه سینک تاثیر بیشتری بر

ظاهر آشپزخ
311420
loading

در حال بازیابی ...