1663200 0
لوازم آشپزخانه

لوازم آشپزخانه مارک کن

نوع نمایش :
65 کالا
اجاق‌گاز صفحه‌ای کن مدل 523M کد 1538 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق‌گاز صفحه‌ای کن مدل 523M کد 1538

« اجاق‌گاز صفحه‌ای کن مدل 523M » از تولیدات باکیفیت و کارآمد این شرکت شناخته‌ شده و معتبر است.

اجاق‌گازهای صفحه‌ای برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌ شده‌اند و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت

باید در نظر گرفته شود.

گازهای صفحه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن یا آشپزخا
1416800
اجاق گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 523S کد 1537 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 523S کد 1537

« اجاق گاز صفحه‌ای کن مدل 523S » یکی از محصولات با کیفتی است که برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها

طراحی‌شده‌ و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت باید در نظر گرفته شود.

این محصول  دارای پنج شعله بوده و دارای جنس صفحه تمام استیل است.

در این مدل شعله‌ها به صورت دو به دو در طرفین  وشعله پلوپز در وسط قرار گرفته‌اند.

این مدل د
1392160
اجاق‌گاز صفحه‌ای کن مدل 518M کد1536 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق‌گاز صفحه‌ای کن مدل 518M کد1536

اجاق‌گازهای صفحه‌ای برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌شده‌اند و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت باید

در نظر گرفته شود.

گازهای صفحه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن یا آشپزخانه‌هایی که فضای کمی دارند و نیازی به فر ندارند کاربرد دارد.

«اجاق‌گاز صفحه‌ای کن مدل 518M» از تولیدات باکیفیت و کارآمد این شرکت شناخته‌شده و معتبر است.

این مدل از اجاق‌گاز دارای 5 شعله بوده و صفحه‌ی آن از جنس استیل است.

در این مدل شعله‌ها به صورت دو به دو در طرفین و شع
1351840
اجاق‌گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 513M کد 1534 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق‌گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 513M کد 1534

اجاق‌گازهای صفحه‌ای برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌شده‌اند و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت باید

در نظر گرفته شود.

گازهای صفحه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن یا آشپزخانه‌هایی که فضای کمی دارند و نیازی به فر ندارند کاربرد دارد.

« اجاق‌گاز صفحه‌ای کن مدل 513M » از
1348480
اجاق‌گاز صفحه‌ای لعابی کن مدل 518B کد 1535 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق‌گاز صفحه‌ای لعابی کن مدل 518B کد 1535

« اجاق‌گاز صفحه‌ای کن مدل 518B » از تولیدات باکیفیت و کارآمد این شرکت شناخته‌شده و معتبر است.

اجاق‌گازهای صفحه‌ای برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌شده‌اند و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت باید

در نظر گرفته شود.

گازهای صفحه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن یا آشپزخا
1355200
اجاق‌گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 203S  کد 1533 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق‌گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 203S کد 1533

« اجاق‌گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 203S » از تولیدات باکیفیت و کارآمد این شرکت شناخته‌شده و معتبر است.

اجاق‌گازهای صفحه‌ای برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌شده‌اند و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت

بایددر نظر گرفته شود.

گازهای صفحه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن یا آش
714560
اجاق گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 532S کد 1532 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 532S کد 1532

« اجاق گاز صفحه‌ای کن مدل 532S » یکی از محصولات با کیفتی است که برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها

طراحی‌شده‌ وفضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت باید در نظر گرفته شود.

این محصول  دارای پنج شعله بوده و دارای جنس صفحه تمام استیل است.

در این مدل شعله‌ها به صورت دو به دو در طرفین  وشعله پلوپز در وسط قرار گرفته‌اند.

این مدل دا
1453760
اجاق گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 532SF کد 1531 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 532SF کد 1531

«اجاق گاز صفحه‌ای کن مدل 532SF» یکی از محصولات با کیفتی است که برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌شده‌

و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت باید در نظر گرفته شود.

این محصول دارای پنج شعله بوده و دارای جنس صفحه تمام استیل است.

در این مدل شعله‌ها به صورت دو به دو در طرفین  وشعله پلوپز در وسط قرار گرفته‌اند.

این مدل دارای فندک اتوماتیک بوده و ولوم‌های کنترلی شعله‌ها در قسمت پایینی و میانی دستگاه تعبیه‌ شده‌اند.

شبکه چدنی نیز روی شعله‌ها ق
1589280
اجاق گاز صفحه‌ای استیل کن مدل  531S  کد 1530 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 531S کد 1530

اجاق گاز صفحه‌ای کن مدل 531S » یکی از محصولات با کیفتی است که برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌شده‌ و فضای مناسب برای نصب

آن‌ها روی کابینت باید در نظر گرفته شود.

این محصول  دارای پنج شعله بوده و دارای جنس صفحه تمام استیل است.

در این مدل شعله‌ها به صورت دو به دو در طرفین  وشعله پلوپز در وسط قرار گرفته‌اند.

این مدل دا
1453760
اجاق‌گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 531SF کد 1529 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق‌گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 531SF کد 1529

اجاق‌گازهای صفحه‌ای برای نصب روی صفحه‌ی اصلی کابینت‌ها طراحی‌ شده‌اند و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت باید در نظر گرفته شود.

گازهای صفحه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن یا آشپزخانه‌هایی که فضای کمی دارند و نیازی به فر ندارند کاربرد دارد.

« اجاق‌گاز صفحه‌ای کن مدل 531SF » از ت
1589280
اجاق‌گاز صفحه‌ای استیل کن مدل  513SX کد 1528 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق‌گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 513SX کد 1528

اجاق‌گازهای صفحه‌ای برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌شده‌اند و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت باید در نظر گرفته شود.

« اجاق‌گاز صفحه‌ای کن مدل 513SX » از تولیدات باکیفیت و کارآمد این شرکت شناخته‌شده و معتبر است.

گازهای صفحه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن یا آشپزخانه‌های
1429120
اجاق‌گاز صفحه‌ای کن مدل 513S کد 1527 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق‌گاز صفحه‌ای کن مدل 513S کد 1527

اجاق‌گازهای صفحه‌ای برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌شده‌اند و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت باید

در نظر گرفته شود.

گازهای صفحه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن یا آشپزخانه‌هایی که فضای کمی دارند و نیازی به فر ندارند کاربرد دارد.

«اجاق‌گاز صفحه‌ای کن مدل 513S» از تولیدات باکیفیت و کارآمد این شرکت شناخته‌شده و معتبر است.

این
1404480
اجاق‌گاز صفحه‌ای کن مدل  518SX کد 1526 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق‌گاز صفحه‌ای کن مدل 518SX کد 1526

اجاق‌گازهای صفحه‌ای برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌شده‌اند و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت باید در نظر گرفته شود.

گازهای صفحه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن یا آشپزخانه‌هایی که فضای کمی دارند و نیازی به فر ندارند کاربرد دارد.

« اجاق‌گاز صفحه‌ای کن مدل 518SX » از تولیدات باک
1385440
اجاق‌گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 518S کد 1525 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق‌گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 518S کد 1525

اجاق‌گازهای صفحه‌ای برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌ شده‌اند و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت باید

در نظر گرفته شود.

گازهای صفحه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن یا آشپزخانه‌هایی که فضای کمی دارند و نیازی به فر ندارند کاربرد دارد.

«اجاق‌گاز صفحه‌ای استیل کن مدل 518S» دارای 5 شعله است و جنس صفحه، تمام استیل است.

در این مدل شعله‌ها به صورت دو به دو در طرفین و شعله‌ی پلوپز در وسط قرار گرفته‌اند.

این مدل دارای فندک اتوماتیک بوده و ولوم‌های
1348480
اجاق گاز صفحه ای استیل کن 530M کد 1524 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق گاز صفحه ای استیل کن 530M کد 1524

یکی از محصولات با کیفتی است که برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌شده‌ و فضای مناسب برای نصب آن‌ها

روی کابینت باید در نظر گرفته شود.

این محصول  دارای پنج شعله بوده و دارای جنس صفحه تمام استیل است.

در این مدل شعله‌ها به صورت دو به دو در طرفین  وشعله پلوپز در وسط قرار گرفته‌اند.

این مدل دارای فندک اتوماتیک بوده و ولوم‌های کنترلی شعله‌ها در قسمت پایینی و میانی دستگاه تعبیه‌
1379840
اجاق گاز صفحه‌ای کن مدل 524S کد 1523 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق گاز صفحه‌ای کن مدل 524S کد 1523

«اجاق گاز صفحه‌ای کن مدل 524S» یکی از محصولات با کیفتی است که برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌شده‌

و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت باید در نظر گرفته شود.

این محصول دارای پنج شعله بوده و دارای جنس صفحه تمام استیل است.

در این مدل شعله‌ها به صورت دو به دو در طرفین  وشعله پلوپز در وسط قرار گرفته‌اند.

این مدل دارای فندک اتوماتیک بوده و ولوم‌های کنترلی شعله‌ها در قسمت راست دستگاه تعبیه‌ شده‌اند.

شبکه چدنی نیز روی شعله‌ها قرار می‌گیرد
1392160
اجاق گاز صفحه‌ای کن مدل CS7501 کد 1522 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق گاز صفحه‌ای کن مدل CS7501 کد 1522

«اجاق گاز صفحه‌ای کن مدل CS7501» یکی از محصولات با کیفتی است که برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها

طراحی‌شده‌ و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت باید در نظر گرفته شود.

این محصول دارای پنج شعله بوده و دارای جنس صفحه تمام استیل است.

در این مدل شعله‌ها به صورت دو به دو در طرفین  وشعله پلوپز در وسط قرار گرفته‌اند.

این مدل دارای فندک اتوماتیک بوده و ولوم‌های کنترلی شعله‌ها در قسمت پایینی و میانی دستگاه تعبیه‌ شده‌اند.

شبکه چدنی نیز روی شعله‌ها
1441440
اجاق‌گاز صفحه‌ای شیشه‌ای کن مدل 203G کد 1521 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق‌گاز صفحه‌ای شیشه‌ای کن مدل 203G کد 1521

« اجاق‌گاز صفحه‌ای شیشه‌ای کن مدل 203G » از تولیدات باکیفیت و کارآمد این شرکت شناخته‌شده و معتبر است.

اجاق‌گازهای صفحه‌ای برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌شده‌اند و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت

بایددر نظر گرفته شود.

گازهای صفحه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن یا آ
726880
اجاق‌گاز صفحه‌ای شیشه ای کن مدل  519M کد 1520 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق‌گاز صفحه‌ای شیشه ای کن مدل 519M کد 1520

یکی از وسایل پر کاربرد در خانه اجاق‌گاز است.

اجاق‌گازهای صفحه‌ای برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌شده‌اند و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت باید در نظر گرفته شود.

گازهای صفحه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن یا آشپزخانه‌هایی که فضای کمی دارند و نیازی به فر ندارند کاربرد دارد.

« اجاق‌گاز صفحه‌ای شیشه ای کن مدل 519M » از تول
1348480
اجاق‌گاز صفحه‌ای شیشه ای کن مدل 522M کد 1519 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق‌گاز صفحه‌ای شیشه ای کن مدل 522M کد 1519

یکی از وسایل پر کاربرد در خانه اجاق‌گاز است.

اجاق‌گازهای صفحه‌ای برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌شده‌اند و فضای مناسب برای نصب آن‌ها روی کابینت باید

در نظر گرفته شود.

گازهای صفحه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن یا آشپزخانه‌هایی که فضای کمی دارند و نیازی به فر ندارند کاربرد دارد.

«اجاق‌گاز صفحه‌ای شیشه ای کن مدل 522M» از تولیدات باکیفیت و کارآمد این شرکت شناخته‌شده و معتبر است.

این اجاق‌گاز صفحه‌ای دارای  5شعله بوده و جنس صفحه شیشه و به رنگ
1351840
اجاق گاز صفحه‌ای شیشه‌ای کن مدل 525M کد 1518 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق گاز صفحه‌ای شیشه‌ای کن مدل 525M کد 1518

از محصولات جدید شرکت لوازم خانگی کن «اجاق گاز صفحه‌ای شیشه‌ای کن مدل 525M» است.

محصولی که با توجه به حجم کم خود برای هر آشپزخانه‌ای گزینه‌ای مناسب به حساب می‌آید.

در این مدل پنج شعله قرار دارد و جنس صفحه شیشه آن به رنگ مشکی بوده و در کناره ها نوارهای استیل به کار رفته است.

در این محصول شعله‌ها به صورت دو به دو در طرفین و شعله پلوپز در وسط قرار گرفته‌اند.

این مدل دارای فندک اتوماتیک بوده و ولوم‌های کنترلی شعله‌ها در قسمت پایینی و میانی گاز قرار دارند.
1348480
اجاق‌گاز صفحه‌ای شیشه ای کن مدل 302G کد 1517 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق‌گاز صفحه‌ای شیشه ای کن مدل 302G کد 1517

« اجاق‌گاز صفحه‌ای شیشه ای کن مدل 302G » از تولیدات باکیفیت و کارآمد این شرکت شناخته‌شده و معتبر است.

اجاق‌گازهای صفحه‌ای برای نصب روی صفحه اصلی کابینت‌ها طراحی‌شده‌اند.

گازهای صفحه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن یا آشپزخانه‌هایی که فضای کمی دارند و نیازی به فر ندارند کاربرد دارد.

اجاق‌گاز صفحه‌ای شیشه ای کن مدل 302G دارای 3 شعله ا
948640
اجاق گاز صفحه‌ای شیشه‌ای کن مدل CG-8301 کد 1516 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق گاز صفحه‌ای شیشه‌ای کن مدل CG-8301 کد 1516

گازهای صفحه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن یا آشپزخانه‌هایی که فضای کمی دارند و نیازی به فر ندارند کاربرد دارد.

« اجاق گاز صفحه‌ای شیشه‌ای کن مدل CG-8301 »  یکی از همون نمونه‌هاست.

این محصول دارای سه شعله است و جنس صفحه تمام شیشه آن به رنگ مشکی است.

 

در این مدل  شعله  پلوپز سمت راست قرار گرفته‌ است.

این مدل دارای فن
1034880
اجاق گاز صفحه‌ای شیشه‌ای کن مدل CG-1402 کد 1515 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اجاق گاز صفحه‌ای شیشه‌ای کن مدل CG-1402 کد 1515

گازهای صفحه‌ای برای آشپزخانه‌های مدرن یا آشپزخانه‌هایی که فضای کمی دارند و نیازی به فر ندارند کاربرد دارد.

«اجاق گاز صفحه‌ای شیشه‌ای کن مدل CG-1402»  یکی از همون نمونه‌هاست.

این محصول دارای چهار شعله است و جنس صفحه تمام شیشه آن به رنگ مشکی است.

در این مدل شعله‌ها به صورت خطی در کنار هم با زاویه کم و شعله های پلوپز در طرفین قرار گرفته‌اند.

این مدل دارای فندک اتوماتیک بوده و ولوم های کنترلی شعله‌ها در قسمت پایینی و میانی گاز تعبیه‌ شده‌اند.

شب
1355200
loading

در حال بازیابی ...