پرسلان | خرید کفپوش پرسلان | قیمت پرسلان سایز 60*120

نوع نمایش :
7 کالا
پرسلان سامانتا 120*60  تکسرام کد 6100 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرسلان سامانتا 120*60  تکسرام کد 6100

یکی از گزینه های سرامیک   برای استفاده در فضای داخل ساختمان پرسلان  سامانتا  می باشد.

اینپرسلان با رنگ زمینه کرم و سایز 120*60 عرضه شده و برای دیوار فضای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این پرسلاندر زیبا سازی فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

مات بودن این پرسلان در زیباتر شدن فضا تاثیر بسیاری دارد .

همچنین رکتی بودن این سرامیک
0
پرسلان مانا 120*60 تکسرام کد 6101 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرسلان مانا 120*60 تکسرام کد 6101

پرسلان مانا 120*60 تکسرام کد 6101
یکی از گزینه های سرامیک   برای استفاده در فضای داخل ساختمان پرسلان  مانا  می باشد.

این پرسلان با رنگ زمینه روشن سایز 120*60 عرضه شده و برای دیوار فضای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این پر
0
پرسلان راسان 120*60 تکسرام کد 6102 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرسلان راسان 120*60 تکسرام کد 6102

یکی از گزینه های سرامیک   برای استفاده در فضای داخل ساختمان پرسلان  راسان  می باشد.

این پرسلان با رنگ زمینه روشن سایز 120*60 عرضه شده و برای دیوار فضای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این پرسلان در زیبا سازی فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

مات بودن این سرامیک در زیباتر شدن فضا تاثیر بسیاری دارد .

همچنین رکت/ی بودن اینhttp://www.k
0
پرسلان کلکته طوسی 120*60 تکسرام کد 6103 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرسلان کلکته طوسی 120*60 تکسرام کد 6103

یکی از گزینه های سرامیک   برای استفاده در فضای داخل ساختمان پرسلان  کلکته  می باشد.

این پرسلان با رنگ زمینه روشن سایز 120*60 عرضه شده و برای دیوار فضای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این پرسلان در زیبا سازی فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

پولیش بودن این سرامیک در زیباتر شدن فضا تاثیر بسیاری دارد .

همچنین رکتی بودن اینhttp://www.
0
پرسلان آگاتا کرم 120*60 تکسرام کد 6104 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرسلان آگاتا کرم 120*60 تکسرام کد 6104

یکی از گزینه های سرامیک   برای استفاده در فضای داخل ساختمان پرسلان  آگاتا  می باشد.

این پرسلان با رنگ زمینه روشن سایز 120*60 عرضه شده و برای دیوار و کف فضای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این پرسلان در زیبا سازی فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

مات بودن این سرامیک در زیباتر شدن فضا تاثیر بسیاری دارد .

همچنین رکتی بودن اینhttp://w
0
پرسلان آرارات  120*60 تکسرام کد 6105 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرسلان آرارات  120*60 تکسرام کد 6105

یکی از گزینه های سرامیک   برای استفاده در فضای داخل ساختمان پرسلان  آرارات  می باشد.

این پرسلان با رنگ زمینه روشن و تیره سایز 120*60 عرضه شده و برای دیوار و کف فضای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این پرسلان در زیبا سازی فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

مات بودن این سرامیک در زیباتر شدن فضا تاثیر بسیاری دارد .

همچنین رکتی بودن این
0
پرسلان کرنلین 120*60 تکسرام کد 6106 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرسلان کرنلین 120*60 تکسرام کد 6106

یکی از گزینه های سرامیک   برای استفاده در فضای داخل ساختمان پرسلان  کرنلین  می باشد.

این پرسلان با رنگ زمینه روشن و تیره سایز 120*60 عرضه شده و برای دیوار و کف فضای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

این پرسلان در زیبا سازی فضای مورد نظر تاثیر بسزایی دارد.

مات بودن این سرامیک در زیباتر شدن فضا تاثیر بسیاری دارد .

همچنین رکتی بودن این
0
loading

در حال بازیابی ...